herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała NR XLIV/423/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju.


U C H W A Ł A NR XLIV/ 423 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000/, oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych -/ t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zm. póź.zm/

Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok,

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok,

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, o przedłożonym przez Burmistrza Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

4) informacją o stanie mienia gminy,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o nieudzielnie absolutorium.

Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju nie udziela się absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-06-2018 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2018 14:09