herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZIENIE Nr III/560/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim.


ZARZĄDZIENIE Nr III/560/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

Z dnia 19 czerwca 2018 r

w sprawie : wprowadzenia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 10 oraz 14 oraz art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zarządzam:

§ 1.

Przyjęcie Regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim Gmina Trzcińsko-Zdrój,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr III/560/2018

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Regulamin Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim

1. Organizatorem Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim jest Gmina Trzcińsko-Zdrój ul. Rynek 15, tel. 914148088.

2. Kąpielisko jest otwarte codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00

3. Każda osoba przebywająca na kąpielisku jest zobowiązana podporządkować się przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom ratowników.

4. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do nakazów ratownika i nie wypływać poza strefę z żółtymi bojami.

5. Oznaczenia:

1.Flaga:

a) biała: oznacza zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu.

b) czerwona: zakaz kąpieli.

c) brak flagi- miejsce nie strzeżone

2 Strefy:

a) dla nie umiejących pływać wyznaczona do bojek koloru czerwonego.

b) dla umiejących pływać wyznaczona do bojek koloru żółtego.

6. Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce wyznaczone do

kąpieli działka nr 512/2 Obręb Strzeszów

7. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz kąpania się osobom nietrzeźwym lub po zażyciu środków odurzających.

8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.

9. Grupy dzieci lub młodzieży mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką opiekuna.

10. W dzień upalny nagłe wskakiwanie do wody może być niebezpieczne ze względu na

ryzyko wstrząsu termicznego.

12. Na terenie kąpieliska zabrania się :

- wrzucania i wpychania innych do wody,

- zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu,

- zanieczyszczania wody, wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

- używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny

osobistej,

- całkowity zakaz wstępu ze zwierzętami,

- jeżdżenia rowerami po plaży.

- zanieczyszczania terenu wokół plaży.

13. Organizator Kąpieliska nie odpowiada za:

- przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska.

14. Osoby niszczące wyposażenie kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

16. Organizator kąpieliska nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu

kąpieliska, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.

18. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, przy ul. Rynek 15 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7 30 - 15 30 ,w piątek od 7:00 do 15:00 tel. 914148088

19. Telefony alarmowe:

? Policja - 997

? Straż Pożarna - 998

? telefon alarmowy - 112

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-06-2018 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Mazurkiewicz 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2018 14:02