herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie Nr III/553/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018.

 

 

 

Zarządzenie Nr III/553/2018

Burmistrza Trzcińska -Zdroju

z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018

 

Na podstawie art. 249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. )

 

 

zarządza się co następuje:

 

 

§ 1. W związku z podjęciem w dniu 07 czerwca 2018 roku przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju Uchwały nr XLIII/418/2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok, przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr III/553/2018
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 08 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokość dotacji i wpłat do budżetu.

Jednostki organizacyjne jednostki samorządu dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-06-2018 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Trautman 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 20-06-2018 12:01