herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała Nr XLIII/421/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018.


      • Uchwała Nr XLIII/421/2018

      • Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 07 czerwca 2018 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2017r. Poz.2077 z późń. zm.) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale numer XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2018 § 4 . Przychody i rozchody budżetu ( załącznik nr 3 ) otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 12-06-2018 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2018 14:54