herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała Nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2018 rok.

 

      •  

      • Uchwała Nr XLIII/418/2018

      • Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

 

z dnia 07 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2018 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późń. zm.) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

 

Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetowy do kwoty 1.084.102,19 zł

űródłem pokrycia planowanego deficytu będzie kredyt konsolidacyjny.

§ 4

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego..

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 12-06-2018 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 20-07-2018 13:06