Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XLIII/415/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA NR XLIII/415  /2018
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późń. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późń. zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala co następuje:

§1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:

1.      pedagoga -  22    godziny,

2.      logopedy -   22    godziny,

3.      psychologa-  22    godziny,

4. terapeuta pedagogiczny - 22 godziny

5. doradca zawodowy - 22 godziny

§ 2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

§ 3.Traci moc uchwała NR VIII/110/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 02 września 2011 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących etat łączony.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

UZASADNIENIE

Art.76 pkt 22 lit. a i d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203) wprowadza zmiany do art. 42 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203). Zgodnie z treścią przytoczonego przepisu od dnia 1 września 2018 roku tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego nie może przekraczać 22 godzin. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/110/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 02 września 2011 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla wyżej wymienionych stanowisk został określony na poziomie 20.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 12-06-2018 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2018 14:49