herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/544/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE NR III/544/2018

BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie: powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 466); zarządza, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju do wykonywania zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.

§ 2. 1. Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju udzielam pełnomocnictwa do złożenia wniosku, zawarcia umowy, rozliczenia finansowego
i wykonywania innych czynności niezbędnych do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 udziela się na czas określony - zatrudnienia na stanowisku Kierownika OPS. Pełnomocnictwo wygasa z dniem cofnięcia lub ustania stosunku pracy pełnomocnika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 24-05-2018 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2018 12:50