herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/530/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia ceny sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności, oznaczoną nr działki 80 o powierzchni 0,0543m2, położoną w obrębie 1, m. Trzcińsko-Zdrój.


ZARZĄDZENIE NR III/530/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia ceny sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), zarządzam:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - na rzecz jej użytkownika wieczystego - nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności, oznaczoną nr działki 80 o powierzchni 0,0543m2, położoną w obrębie 1, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00001121/7.

§ 2. 1.Ustalić cenę nieruchomości, stanowiącej działkę nr 80, na kwotę 26.430,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100).

2. Wartość prawa użytkowania wieczystego ustalić na kwotę 16.810,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100).

3. Kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego zaliczyć na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu.

4. Ustalić cenę sprzedaży nieruchomości - po zaliczeniu na jej poczet wartości prawa użytkowania wieczystego - na kwotę 9.620,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-05-2018 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 21-05-2018 14:24