herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Przebudowa budynku mieszkalnego, na działce oznaczonej nr ewid. 70/2, obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój"


BGNiOŚ.6730.9.8.2018.AB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm. )

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 18-05-2018 r. została wydana decyzja Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie :

„ Przebudowa budynku mieszkalnego, na działce oznaczonej nr ewid. 70/2, obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój ”

w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój pok. nr 4 (parter), w godzinach od 8:00 do 14:30.

Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Piotr Bugajski

Kierownik Referatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-05-2018 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2018 09:08