herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/533/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/13 o powierzchni 16,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój.

 

ZARZĄDZENIE NR III/533/2018

 

 

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 11 maja 2018 roku

 

 

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz

ustalenia ceny wywoławczej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 2 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1490), zarządzam:

 

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży, w drodze I przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 202/13 o powierzchni 16,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00028224/4.

 

 

§ 2. Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 1.802,69zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset dwa złote 69/100 netto).

 

 

§ 3. Ustalić wadium do przetargu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

 

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 17-05-2018 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 17-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2018 08:59