herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/519/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 117.


ZARZĄDZENIE NR III/519/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6) i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XL/389/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 117, o powierzchni 0,07 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SZ1Y/00059606/2.

2. Ustala się cenę nieruchomości w wysokości 2.650,00 zł.

3. Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku od towarów i usług).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 13-04-2018 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2018 09:22