herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XLI/400/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCISKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


UCHWAŁA NR XLI/400 /2018
RADY MIEJSK
IEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia 
27 marca 2018 r.

 

w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 417, art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój tworzy się 15 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/211/2012 Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2898, z 2013 r. poz. 749, z 2016 r. poz. 3209 oraz z 2017 r. poz. 4328) Uchwała nr XXVIII/310/2013 Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 749);Uchwała nr XX/150/2016 Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3209); Uchwała nr XXXIII/330/2017 Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4328);

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Na ustalenia rady w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do Uchwały Nr XLI/400/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 27 marca 2018 r.

Podział Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych

1

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice: Dworcowa, Polna,

1

2

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice: Ceglana, Ogrodowa, Chojnicka,

1

3

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice:

Cmentarna, Jeziorna, Kasztanowa, Mickiewicza, Młyńska, Okólna, Słoneczna, Uzdrowiskowa, Wiosenna, Parkowa, Spokojna, Nad Rurzycą

1

4

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice:

Kościelna, Kościuszki, Krótka, Wodna

1

5

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice:

2 Lutego, Aleja Róż, Sojuszników,

1

6

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice: 9 Maja, Murarska, Rynek

1

7

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice:

Sienkiewicza, Aleja Wolności,

1

8

Sołectwo Górczyn, obejmujące miejscowości:

Górczyn, Antoniewice, Drzesz, Smuga,

Sołectwo Rosnowo obejmujące miejscowości: Rosnowo, Rosnówko

Sołectwo Klasztorne obejmujące miejscowość Klasztorne

1

9

Sołectwo Piaseczno, obejmujące miejscowości Piaseczno i Babin

1

10

Sołectwo Chełm Górny obejmujące miejscowość Chełm Górny

Sołectwo Chełm Dolny obejmujące miejscowość Chełm Dolny

Sołectwo Gogolice obejmujące miejscowość Gogolice

1

11

Sołectwo Strzeszów obejmujące miejscowość Strzeszów

1

12

Część Sołectwa Góralice obejmująca miejscowość Góralice od nr 1 do nr 39 i miejscowości Cieplikowo, Czyste,

1

13

Część Sołectwa Góralice obejmująca miejscowość:

Góralice od nr 40 do nr 117

1

14

Część Sołectwa Stołeczna obejmująca miejscowość Stołeczna

od nr 1 do nr 54

1

15

Część Sołectwa Stołeczna obejmująca miejscowość Stołeczna od nr 55 do nr 56C i miejscowość Wesoła

Sołectwo Dobropole obejmujące miejscowość Dobropole

Sołectwo Tchórzno obejmujące miejscowość Tchórzno

1

.

Podział Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych , norma

1

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice: Dworcowa, Polna, 325

1

2

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice: Ceglana, Ogrodowa, Chojnicka, 327

1

3

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice:

Cmentarna, Jeziorna, Kasztanowa, Mickiewicza, Młyńska, Okólna, Słoneczna, Uzdrowiskowa, Wiosenna, Parkowa, Spokojna Nad Rurzycą,

328

1

4

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice:

Kościelna, Kościuszki, Krótka, Wodna

343

1

5

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice:

2 Lutego, Aleja Róż, Sojuszników,

367

1

6

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice: 9 Maja, Murarska, Rynek

248

1

7

część miasta Trzcińsko-Zdrój obejmująca ulice:

Sienkiewicza, Aleja Wolności,

379

1

8

Sołectwo Górczyn, obejmujące miejscowości:

Górczyn, Antoniewice, Drzesz, Smuga,

Sołectwo Rosnowo obejmujące miejscowości: Rosnowo Rosnówko

Sołectwo Klasztorne

492

1

9

Sołectwa Piaseczno, obejmująca miejscowość Piaseczno i Babin

482

1

10

Sołectwo Chełm Górny obejmujące miejscowość Chełm Górny

Sołectwo Chełm Dolny obejmujące miejscowość Chełm Dolny

Sołectwo Gogolice obejmujące miejscowość Gogolice

533

1

11

Sołectwo Strzeszów obejmujące miejscowość Strzeszów

234

1

12

Część Sołectwa Góralice obejmująca miejscowość:

Góralice od nr 1-39 i miejscowości Cieplikowo, Czyste,

274

1

13

Część Sołectwa Góralice obejmująca miejscowość:

Góralice od nr 40-117

339

1

14

Część Sołectwa Stołeczna obejmująca miejscowość Stołeczna od nr 1-54

468

1

15

Część Sołectwa Stołeczna obejmująca miejscowość Stołeczna od nr 55-56C i miejscowość Wesoła

Sołectwo Dobropole obejmujące miejscowość Dobropole

Sołectwo Tchórzno obejmujące miejscowość Tchórzno

276

1

Gmina Trzcińsko-Zdrój

Liczba mieszkańców 5415, liczba mandatów w gminie - 15

Norma przedstawicielstwa 361

Dopuszczalna liczba mieszkańców w okręgu to min 181- max 542

Nr okręgu

liczba mieszkańców

Ilość mandatów

Norma

1

325

1

0,90

2

327

1

0,91

3

328

1

0,91

4

343

1

0,95

5

367

1

1,02

6

248

1

0,69

7

379

1

1,05

8

492

1

1,36

9

482

1

1,34

10

533

1

1,48

11

234

1

0,65

12

274

1

0,76

13

339

1

0,94

14

468

1

1,30

15

276

1

0,76

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-04-2018 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2018 13:50