herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XLI/ 406 /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-04-09 14:00
UCHWAŁA Nr XLI /405/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach. 2018-04-09 14:00
Uchwała Nr XLI/404/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. 2018-04-09 13:58
Uchwała Nr XLI/403/2018 Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. 2018-04-09 13:54
UCHWAŁA NR XLI/ 402/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kierunku działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-04-09 13:53
UCHWAŁA NR XLI /401/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2018 roku" 2018-04-09 13:52
UCHWAŁA NR XLI/400/2018 RADY MIEJSKIEJ W TRZCISKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-09 13:50