herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 117 i 929/1, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój.


Trzcińsko-Zdrój; dnia 07 marca 2018 roku

Znak: BGNiOŚ.6730.1.5.2018.AB

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 117 i 929/1, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 w/w ustawy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pokój nr 4, zapoznać się z projektem decyzji oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski - od poniedziałku do czwartku w godz. 7,30 - 15,30, w piątek od godz. 7,00 do godz. 15,00.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca

  2. Strony postępowania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 07-03-2018 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 07-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2018 15:33