herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/495/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE NR III/495/2018
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)zarządzam, co następuje:

§1. 1.Wprowadzam Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Postanowienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązują:
a)    pracowników,
b)    praktykantów oraz stażystów, 
c)    pracowników wykonujących czynności w ramach prac interwencyjnych,
d)    pracowników firm zewnętrznych świadczących stałe usługi w obiekcie. 
3. Bezpośredni przełożeni odpowiedzialni są za zapoznanie podległych pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, złożenie oświadczeń własnych oraz podległych pracowników i przekazanie ich do służby bhp i  ppoż. w terminie do dnia 16 marca 2018 roku. Osoby, których nie można zapoznać  z różnych przyczyn z instrukcją w ww. terminie należy zapoznać z treścią Instrukcji w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez nich pracy. 
4. Nowo przyjęci pracownicy, stażyści, praktykanci zobowiązani są ukończyć szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w celu zapoznania z obowiązującymi przepisami ppoż. oraz Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego. 

§2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podlega aktualizacji w terminach i okolicznościach wynikających z obowiązujących przepisów. 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy w Trzcińsku-Zdroju. 

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 06-03-2018 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2018 13:35