Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XL/399/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.


0x08 graphic
0x08 graphic
UCHWAŁA NR XL/399/2018
Rady Miejskiej w
Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój zostanie udzielona pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego w ramach partnerstwa do projektu Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Pojezierna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu. W roku 2018 w kwocie 58.706,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć złotych 00/100), w roku 2019 w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), w roku 2020 w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Dotacja klasyfikowana w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój w dziale 900, rozdziale 90008, paragrafie 6059.

§2

Terminy przekazania i zasady rozliczenia pomocy, o której mowa w § 1 określą odrębne umowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest etapem współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój i Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji projektu pn. Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Pojezierna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.

Możliwość udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Samorząd Gminy Trzcińsko-Zdrój dla Województwa Zachodniopomorskiego wynika z zapisów art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, mówiących o tym, iż z budżetu gminy może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej, ponieważ wydatki budżetu mogą być przeznaczone m. in. na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, a jej kształt powinien być określony odrębną uchwałą przez organ stanowiący.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-02-2018 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2018 10:04