Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XL/397/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. "Leśne Skrzaty" w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach.


UCHWAŁA Nr XL/ 397 /2018
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 lutego 2018 r

w sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego im. „Leśne Skrzaty” w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
w Góralicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z poźn. zm.) w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póżn. zm) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2018 roku Przedszkola Miejskiego im. „Leśne Skrzaty” w Trzcińsku-Zdroju, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Góralicach.

§ 2. W przypadku realizacji zamiaru, o którym mowa w § 1, uczniowie będą mieli możliwość realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Należy zawiadomić rodziców uczniów o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnego w Góralicach oraz wystąpić do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i właściwych związków zawodowych z informacją o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnego, celem uzyskania opinii.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59) nie przewiduje funkcjonowania w szkołach i placówkach jednostek filialnych z jednym tylko wyjątkiem, a mianowicie z wyjątkiem szkół podstawowych) zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Filia przedszkola w Góralicach została utworzona w 2001 roku w związku z zapotrzebowaniem społecznym i zapewniła miejsca dla dzieci. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana ta nie rodzi negatywnych konsekwencji kadrowych - nauczyciel zostanie zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach.

Likwidacja oddziału przedszkolnego nie zmniejszy dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej, ponieważ dzieci będą realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Góralicach. Dzieci będą miały zapewnione bardzo dobre warunki lokalowe, opiekuńcze i edukacyjne w szkole, takie same jak w dotychczasowym oddziale przedszkolnym.

W związku z powyższym, po wypełnieniu warunków wynikających z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), podjęcie przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filialnego oddziału przedszkolnego w Góralicach Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-02-2018 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2018 10:01