Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XL/390/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124.


U C H W A Ł A NR XL /390/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 12, art. 13 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. . Dz.U. z 2018 r., poz. 121), oraz § 3 ust. 1 uchwały nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w tym gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju u c h w a l a co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124, o powierzchni 0,04 ha, użytek - RIVb 0,04 ha ujawnionej w księdze wieczystej SZ1Y/00059606/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego w Gryfinie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie : do uchwały Nr XL390/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej .

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołęka gmina Trzcińsko-Zdrój opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124, o powierzchni 0,04 ha, użytek - RIVb, ujawnionej w księdze wieczystej SZ1Y/00059606/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego w Gryfinie.

Działka będąca przedmiotem zbycia nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, stanowi gospodarczą całość z nieruchomościami sąsiednimi będącymi własnością jednej osoby prawnej. Strona zainteresowana nabyciem złożyła stosowny wniosek o nabycie nieruchomości.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla nieruchomości tej został ustalony kierunek zagospodarowania jako produkcja rolna.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-02-2018 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2018 09:48