herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/482/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, powołanej Zarządzeniem Nr III/340/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 lutego 2017 roku.


ZARZĄDZENIE Nr III/482/2018
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 15 lutego 2018 roku

 

w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, powołanej Zarządzeniem Nr III/340/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 lutego 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 10990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121) oraz § 8 i § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządza się, co następuje:

§1. Zmienia się skład osobowy Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Powołuje się do składu osobowego Komisji Panią Czesławę Trautman, jednocześnie odwołuje się Panią Sarę Komarnicką i Pana Ryszarda Makuchowskiego.

§ 2. Aktualny skład Komisji:

  1. Przewodniczący Komisji - Magdalena Noga

  2. Zastępca Przewodniczącego - Justyna Ziółkowska

  3. Członek - Czesława Trautman

  4. Członek - Emilian Osetek

  5. Członek - Piotr Bugajski

§3. Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr III/340/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 03.02.2017 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-02-2018 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 21-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2018 13:16