herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/486/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 lutego 1018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/1 o powierzchni 554m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój

 

ZARZĄDZENIE NR III/486/2018

 

 

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 19 lutego 1018 roku

 

 

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze I przetargu ustnego

nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1490) zarządzam:

 

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/1 o powierzchni 554m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00039563/2.

 

 

§ 2. 1.Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 25.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 netto)

2. Do ceny działki ustalonej w drodze przetargu doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

§ 3. Ustalić wadium do przetargu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-02-2018 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 21-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 21-02-2018 13:02