herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA NR XXXVIII/381 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610
z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchyla uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój. NR XXXIII/332/2017 z dnia 28 września 2017r

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXVIII /381 /2018

z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie unieważnienia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój.

Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój. Kontrola nadzorcza Urzędu Wojewódzkiego wykazała iż zawiera zapisy sprzeczne z obecnym orzecznictwem. Po opracowaniu uchwały zgodnej z obecnym prawem oraz orzecznictwem sądów poprawiona uchwała w tym zakresie zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne i niezbędne do prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-02-2018 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 15:10