herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA Nr XXXVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój


UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 379 /2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875/ oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm./ oraz art. 68 i 681 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy/ t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm./ na wniosek Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Ewę Winkel na funkcję Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój z dniem 1 lutego 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione wyłonieniem kandydata na skarbnik Gminy Trzcińsko-Zdrój Pani Ewa Winkel została wskazana w wyniku przeprowadzonego w dniu konkursu w dniu 21 grudnia 2017 r.

Stosunek pracy skarbnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm./ nawiązuje się na podstawie powołania.

Powołanie Skarbnika na wniosek Burmistrza Gminy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875/ należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 68 Kodeksu pracy / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm./ pracownik zatrudniony na podstawie powołania Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 68 1 Kodeksu pracy / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm./ powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu.

W związku z przeprowadzonym konkursem na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój wyłoniono w dniu 21 grudnia 2017 r. Kandydat ten spełnia bowiem wymogi formalne oraz jeden z warunków z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój wystąpił do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie powołania skarbnika.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-02-2018 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 15:07