herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: Zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku niemieszkalnego nr 7, ul. Dworcowa na budynek usługowo-handlowy związany z mechaniką, blacharstwem, lakierowaniem samochodów oraz kupnem i sprzedażą. 2018-07-19 12:31
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o odmowie ustalenia warunkach zabudowy w sprawie: "Budowy budynku mieszkalnego na działce oznaczonej nr ewid. 83/2, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój". 2018-05-30 10:20
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Remontu budynku mieszkalnego, zmiany sposobu użytkowania budynku na działce oznaczonej nr ewid. 1020/1, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój" 2018-05-21 14:29
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowy budynku rekreacji indywidualnej, na działce oznaczonej nr ewid. 253/12, obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój" 2018-05-21 09:11
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Przebudowa budynku mieszkalnego, na działce oznaczonej nr ewid. 70/2, obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój" 2018-05-21 09:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 83/2, obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-10 10:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 70/2, obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-10 10:35
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowa budynku mieszkalnego gospodarczego, na działce oznaczonej nr ewid. 732, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój". 2018-05-08 15:23
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 99/4, obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-08 08:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 1020/1, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-02 11:41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 941, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-04-27 12:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 253/12, obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-04-19 08:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 99/4, obręb Stołeczna gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-04-19 08:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 732, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-04-19 08:14
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: "Budowa budynku Posterunku Policji, na działce oznaczonej nr ewid. 142, 167, obręb Nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój" 2018-04-05 09:14
Informacja o wydaniu zmiany decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 106, 107, obręb Nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój" 2018-03-29 14:19
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 203/3, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój" 2018-03-23 10:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 142, 167, obręb Trzcińsko-Zdrój m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-03-21 12:42
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowa budynku do przechowywania płodów rolnych, na działce oznaczonej nr ewid. 929/1, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój" 2018-03-21 10:27
Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : "Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze wody, kanalizacji - szambo bezodpływowe, zjazd z drogi gminnej w ramach zabudowy zagrodowej prowadzonego gospodarstwa rolnego, na działkach oznaczonych nr ewid. 135, 137, obreb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój" 2018-03-21 10:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 203/3, obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-03-13 11:10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 135 i 137, obręb Klasztorne, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-03-09 08:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości oznaczonej nr ewid.: 117 i 929/1, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-03-07 15:33
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH 2018-01-30 14:10