herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-01-18 12:25
UCHWAŁA Nr XXXVII/382/2018 Rady Miejskiej Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-01-17 11:20
UCHWAŁA Nr XXXVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-01-17 11:19
UCHWAŁA Nr XXXVII/380/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-01-17 11:17
Uchwała Nr XXXVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. 2018-01-17 11:02
Uchwała Nr XXXVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. 2018-01-18 08:31
UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/23 o powierzchni 0,0018 ha. 2018-01-17 10:49
UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/22 o powierzchni 0,0017 ha. 2018-01-17 10:41
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/21 o powierzchni 0,0017 ha. 2018-01-17 10:38
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/20 o powierzchni 0,0017 ha. 2018-01-17 10:35
UCHWAŁA NR XXXVIII/373/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/19 o powierzchni 0,0018 ha. 2018-01-17 10:34
UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/18 o powierzchni 0,0018 ha. 2018-01-17 10:32
UCHWAŁA NR XXXVIII/371/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/17 o powierzchni 0,0018 ha. 2018-01-17 10:27
UCHWAŁA NR XXXVIII/370 /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/16 o powierzchni 0,0020 ha. 2018-01-17 10:25
UCHWAŁA NR XXXVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/15 o powierzchni 0,0024 ha. 2018-01-17 10:25
UCHWAŁA NR XXXVIII/368/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/14 o powierzchni 0,0016 ha. 2018-01-17 10:20
UCHWAŁA NR XXXVIII/367/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/13 o powierzchni 0,0016 ha. 2018-01-17 10:18
UCHWAŁA NR XXXVIII/ 366 /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/12 o powierzchni 0,0016 ha. 2018-01-17 10:16
UCHWAŁA NR XXXVIII/ 365 /2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/11 o powierzchni 0,0017 ha. 2018-01-17 10:14
U C H W A Ł A NR XXXVIII /364/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2021. 2018-01-17 10:11
UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 363/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-01-17 10:10
Uchwała Nr XXXVIII/362/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Trzcińsko-Zdrój, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2018/2019. 2018-01-17 10:08
U C H W A Ł A NR XXXVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych Gminy Trzcińsko-Zdrój, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2018/2019. 2018-01-17 10:08