herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie Nr III/454/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.


Zarządzenie Nr III/454/2017

Burmistrza Trzcińska -Zdroju

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2017

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2017 rok poprzez zmiany planów wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcińsko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr III/454/2017 Burmistrza Trzcińska - Zdroju
z dnia 22 grudnia 2017 r.

1. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 05-01-2018 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2018 13:23