herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie Nr III/453/2017 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2017.


Zarządzenie Nr III/453/2017

Burmistrza Trzcińska -Zdroju

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2017

Na podstawie art. 249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. )

zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem w dniu 21 grudnia 2017 roku przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju Uchwały nr XXXVII/356/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok, przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr III/453/2017
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokość dotacji i wpłat do budżetu.

Jednostki organizacyjne jednostki samorządu dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 05-01-2018 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2018 13:20