herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie Nr III/456/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.


Zarządzenie Nr III/456/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 02 stycznia 2018 roku

  

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/350/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku w zakresie:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3. turystyki i krajoznawstwa

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 04-01-2018 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2018 11:10