herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR III/495/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-06 13:35
ZARZĄDZENIE NR III/494/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 96, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 18m2. 2018-03-08 07:46
ZARZĄDZENIE NR III/493/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 822/8, obręb 3, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 197m2. 2018-03-08 07:44
ZARZĄDZENIE NR III/492/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 93/4, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 114m2. 2018-03-08 07:42
ZARZĄDZENIE NR III/491/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-01 15:34
ZARZĄDZENIE NR III/490/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-01 15:33
ZARZĄDZENIE NR III/489/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędzie miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-02-20 16:41
ZARZĄDZENIE NR III/488/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 2018-02-20 16:37
ZARZĄDZENIE NR III/487/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 lutego 1018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/2 o powierzchni 842m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, 2018-02-21 13:04
ZARZĄDZENIE NR III/486/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 lutego 1018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/1 o powierzchni 554m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój 2018-02-21 13:02
ZARZĄDZENIE NR III/484/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań. 2018-02-16 14:26
ZARZĄDZENIE NR III/483/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 1018 roku w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położoną w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-02-21 12:58
ZARZĄDZENIE Nr III/482/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, powołanej Zarządzeniem Nr III/340/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 lutego 2017 roku. 2018-02-21 13:16
ZARZĄDZENIE NR III/481/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 237/2, obręb Rosnowo, gmina Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,40 ha. 2018-02-19 15:12
ZARZĄDZENIE NR III/480/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 8, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój. 2018-02-19 14:58
ZARZĄDZENIE NR III/479/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 199/1, obręb 2 oraz część działki nr 8, obręb 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2018-02-19 14:50
ZARZĄDZENIE NR III/478/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 199/1, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój. 2018-02-19 14:45
Zarządzenie Nr III/477/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 luty 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. 2018-02-21 12:48
ZARZĄDZENIE Nr III/476/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustalenia regulaminu Komisji. 2018-02-08 14:40
ZARZĄDZENIE Nr III/473/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Trzcinisku-Zdroju. 2018-02-02 12:50
ZARZĄDZENIE Nr III/472/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wyznaczenia pracownika do podpisywania delegacji. 2018-02-02 12:49
Zarządzenie Nr III/471/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. 2018-02-02 12:46
ZARZĄDZENIE NR III/470/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2018/2019. 2018-01-31 10:52
ZARZĄDZENIE NR III/469/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Chełm Górny. 2018-01-29 12:48
Zarządzenie Nr III/468/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. 2018-02-16 11:48
ZARZĄDZENIE NR III/467/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 16, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. 2018-01-24 13:40
ZARZĄDZENIE Nr III/466/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2018-01-24 13:37
ZARZĄDZENIE NR III/465/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędzie miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-01-19 11:49
ZARZĄDZENIE NR III/464/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 2018-01-19 11:44
ZARZĄDZENIE NR III/463/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Klasztorne. 2018-01-19 11:43
ZARZĄDZENIE NR III/462/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 11/29, obręb Chełm Górny, gmina Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 262m2. 2018-01-15 14:19
ZARZĄDZENIE NR III/461/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 112/1, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 47,88m2. 2018-01-17 13:29
ZARZĄDZENIE NR III/460/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 16, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 800m2. 2018-01-15 13:42
ZARZĄDZENIE NR III/459/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2018-01-10 10:39
Zarządzenie Nr III/458/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. spisania dokumentacji na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 2018-01-10 08:41
ZARZĄDZENIE Nr III/457/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2018. 2018-01-15 14:26
Zarządzenie Nr III/456/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 2018-01-04 11:10