Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR I/15/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: regulaminu procedury realizacji i rozliczania projektu grantowego p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 2019-01-10 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR I/14/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu grantowego p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". 2019-01-10 07:43
dokument Zarządzenie Nr I/13/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2019-01-15 15:43
dokument Zarządzenie I/12/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie powołania dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej. 2019-01-15 15:40
dokument Zarządzenie Nr I/11/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 2019-01-15 15:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr I/10/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Nr III/339/2017 z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2018-12-18 07:53
dokument Zarządzenie Nr I/9/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 2018-12-17 12:48
dokument Zarządzenie Nr I/8/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 2018-12-17 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR I/7/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Burmistrza panią Barbarę Ignaczak do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z wyłączeniem czynności zawierania umowy o pracę oraz ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy. 2018-12-03 10:39
dokument Zarządzenie Nr I/6/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2018 r w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-11-30 11:42
dokument Zarządzenie Nr I/5/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-11-26 15:12
dokument Zarządzenie Nr I/4/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-12-17 12:49
dokument Zarządzenie Nr I/ 3/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie cofnięcie upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2018-11-23 15:55
dokument Zarządzenie Nr I/2/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-11-30 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR I/1/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie zapomogi pieniężnej z funduszu zdrowotnego powołanej Zarządzeniem NR III/44/2015 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 lutego 2015 r. 2018-11-23 15:54
dokument ZARZĄDZENIE NR III/616/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek imiennych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-11-19 18:38
dokument Zarządzenie Nr III/615/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku -Zdroju. 2018-11-19 18:47
dokument Zarządzenie Nr III/614/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. 2018-11-19 18:43
dokument ZARZĄDZENIE NR III/613/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 164 o powierzchni 0,2997 ha, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-11-26 15:11
dokument ZARZĄDZENIE NR III/612/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 163 o powierzchni 0,3143ha, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-11-26 15:09
dokument Zarządzenie Nr III/611//2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-11-06 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR III/610/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 680/4, obręb 3, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 400,00m2. 2018-10-30 14:37
dokument ZARZĄDZENIE NR III/609/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 123, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 12,00m2. 2018-10-29 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR III/608/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 145, obręb Smuga, gmina Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 300,00m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 13,70m2. 2018-10-29 14:01
dokument ZARZĄDZENIE NR III/607/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 220/13, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 27,00m2. 2018-10-29 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR III/606/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 18, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 250,00m2. 2018-10-29 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR III/605/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 220/13, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 8,00m2. 2018-10-29 13:54
dokument ZARZĄDZENIE NR III/604/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 680/4, obręb 3, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 15,00m2. 2018-10-29 13:53
dokument ZARZĄDZENIENR Nr III/603/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia - Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 2018-11-05 17:03
dokument Zarządzenie Nr III/602//2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-11-30 11:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/601/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju. 2018-10-31 14:01
dokument ZARZĄDZENIENR Nr III/600/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-10-16 11:15
dokument Zarządzenie Nr III/599/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osób do ochrony lokali wyborczych w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w danym lokalu, w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2018-10-16 11:30
dokument Zarządzenie Nr III/598/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 14:14
dokument Zarządzenie Nr III/597/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-11-30 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 596 /2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ z dnia 24 września 2018 roku. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-09-24 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 595/2018 BURMISTRZA GMINY Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019. 2018-09-24 13:19
dokument Zarządzenie Nr III/594/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-09-26 11:45
dokument Zarządzenie Nr III/593/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. 2018-11-26 15:16
dokument Zarządzenie Nr III/592/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. 2018-10-04 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR III/591/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Górczyn. 2018-09-14 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR III/590/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/2 o powierzchni 842m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-09-20 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR III/589/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/1 o powierzchni 554m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-09-20 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR III/588/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 198/3, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 475m2. 2018-09-25 15:28
dokument ZARZĄDZENIE NR III/587/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej do przekazania składników majątkowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. 2018-11-26 15:15
dokument Zarządzenie Nr III/586/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 września 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 2018-09-04 15:27
dokument Zarządzenie NR III/585/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 września 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 93/20, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 284m2. 2018-09-04 12:44
dokument Zarządzenie Nr III/584/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-09-07 09:51
dokument Zarządzenie Nr III/583/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr III/580/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-09-07 09:49
dokument Zarządzenie Nr III/582/2018 Burmistrza Trzcińska - Zdroju z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-08-29 11:54
dokument Zarządzenie Nr III/581/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2018-08-21 13:31
dokument Zarządzenie Nr III/580/2018 Burmistrza Trzcińska - Zdroju z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-08-29 11:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/579/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. 2018-08-23 12:27
dokument Zarządzenie Nr III/578/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. 2018-08-29 11:51
dokument Zarządzenie nr III/577/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skróconego czasu pracy na okres upałów. 2018-08-08 08:48
dokument Zarządzenie nr III/576/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skróconego czasu pracy na okres upałów. 2018-08-01 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR III/575/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie: powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli ws. uciążliwego zapylenia występującego przy rozbiórce budynków po byłym zakładzie PIRO przez Przedsiębiorstwo Skorobogaty z Dębna. 2018-07-25 14:40
dokument ZARZĄDZIENIE Nr III/574/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: uchylenia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. 2018-07-24 09:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/573/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. udzielenia dla Gminy Trzcińsko-Zdrój kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 7.200.000,00 złotych. 2018-07-24 09:24
dokument Zarządzenie Nr III/572/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, powołanej zarządzeniem Nr III/482/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku. 2018-09-04 12:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/ 571/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-07-16 10:38
dokument Zarządzenie Nr III/570/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-07-19 12:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/569/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie: upoważnienia pracowników hali widowiskowo-sportowej. 2018-07-11 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/568/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie: upoważnienia referenta ds. ŚW Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2018-07-11 14:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/567/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie: upoważnienia referenta ds. ŚR, FA Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2018-07-11 14:11
dokument ZARZĄDZENIE NR III/566/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie: powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli ws. Uciążliwego zapylenia występującego przy rozbiórce budynków po byłym zakładzie PIRO przez Przedsiębiorstwo Skorobogaty z Dębna. 2018-07-09 11:54
dokument Zarządzenie Nr III/565/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok. 2018-07-11 15:08
dokument Zarządzenie Nr III/564/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-07-20 10:59
dokument Zarządzenie Nr III/563/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. 2018-07-11 15:14
dokument ZARZĄDZENIE NR III/562/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. 2018-06-25 14:32
dokument Zarządzenie Nr III/561/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-06-26 14:27
dokument ZARZĄDZIENIE Nr III/560/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim. 2018-06-21 14:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/559/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 18 czerwca 2018r. w sprawie określenia planu służby przygotowawczej. 2018-07-02 08:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/558/2018r. Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 18 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenia pracownika jako opiekuna służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-06-29 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR III/557/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. 2018-06-19 10:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/556/2018 BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2018-06-18 13:12
dokument Zarządzenie Nr III/555/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spisania dokumentacji na stanowisku kierownika referatu budownictwa, gospodarki komunalnej, nieruchomościami i ochrony środowiska. 2018-06-13 10:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/554/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2018-06-11 11:43
dokument Zarządzenie Nr III/553/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. 2018-06-20 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR III/552/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05.06.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. 2018-06-05 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR III/551/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 218/2 o powierzchni 842m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-06-05 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR III/550/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 218/1 o powierzchni 554m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-06-05 12:29
dokument Zarządzenie Nr III/549/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-06-06 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR III/548/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju". 2018-05-25 11:27
dokument ZARZĄDZENIE nr III/547/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-05-25 11:21
dokument Zarządzenie Nr III/546/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Komunalnego. 2018-05-25 14:48
dokument Zarządzenie Nr III/545/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr II/329/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-05-29 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR III/544/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju zadań Organizacji Partnerskiej Lokalnej i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2018-05-24 12:50
dokument Zarządzenie Nr III/543/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-06-20 14:38
dokument ZARZĄDZENIE NR III/542/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/23 o powierzchni 18,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR III/541/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/22 o powierzchni 17,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR III/540/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/21 o powierzchni 17,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR III/539/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/20 o powierzchni 17,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR III/538/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/19 o powierzchni 18,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR III/537/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/17 o powierzchni 18,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR III/536/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/16 o powierzchni 20,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR III/535/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/15 o powierzchni 24,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR III/534/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/14 o powierzchni 16,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR III/533/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/13 o powierzchni 16,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR III/532/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/12 o powierzchni 16,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-17 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR III/531/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej, działki nr 202/11 o powierzchni 17,00m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój 2018-05-17 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR III/530/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia ceny sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności, oznaczoną nr działki 80 o powierzchni 0,0543m2, położoną w obrębie 1, m. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-21 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR III/529/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I rokowań po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położoną w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-09 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR III/528/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze I przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 116 o powierzchni 1,1010 ha, położoną w obrębie Strzeszów, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-05-09 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR III/527/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 18, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 680m2. 2018-05-02 11:37
dokument Zarządzenie Nr III/526/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-05-08 15:26
dokument Zarządzenie Nr III/525/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. 2018-05-02 12:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/524/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w firmie "VET-ZOO" ul. M. Konopnickiej, 64-980 Trzcianka, w zakresie realizacji umowy z dnia 11.12.2017 roku. 2018-04-30 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR III/523/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Trzcińsku-Zdroju. 2018-04-27 07:03
dokument ZARZĄDZENIE NR III/522/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzie Komunalnym w Trzcińsku-Zdroju. 2018-04-27 07:01
dokument ZARZĄDZENIE NR III/521/2018 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia w 2018 r. terminu przerwy wakacyjnej w pracy Przedszkola Miejskiego ?Leśne Skrzaty? w Trzcińsku-Zdroju dla którego Gmina Trzcińsko-Zdrój jest organem prowadzącym. 2018-04-13 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR III/520/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 124. 2018-04-13 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR III/519/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 117. 2018-04-13 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR III/518/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 100. 2018-04-13 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR III/517/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 98. 2018-04-13 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR III/516/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położoną w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 93. 2018-04-13 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR III/515/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 36. 2018-04-13 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR III/514/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-04-11 14:43
dokument ZARZĄDZENIE NR III/513/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-04-11 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR III/512/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 954/3. 2018-04-10 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR III/511/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248. 2018-04-10 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR III/510/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 171. 2018-04-10 15:01
dokument ZARZĄDZENIE NR III/509/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, , położonej w obrębie Klasztorne, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 155. 2018-04-10 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR III/508/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Czarnołęka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1140. 2018-04-10 14:57
dokument ZARZĄDZENIE NR III/507/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Trzcińsku-Zdroju. 2018-04-06 14:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/506/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 wkietnia 2018 roku w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędowi Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju. 2018-04-06 12:15
dokument ZARZĄDZENIE NR III/505/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 marca 2018 r. Uchylające uchwałę Zarządu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w sprawie podporządkowania organizacyjnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Góralicach Przedszkolu Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju. 2018-04-03 15:12
dokument Zarządzenie Nr III/504/2018 Burmistrza Trzcińska -Zdroju z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-05-29 12:17
dokument ZARZĄDZENIE NR III/503/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-03-30 07:07
dokument ZARZĄDZENIE NR III/502/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-03-28 15:32
dokument ZARZĄDZENIE NR III/501/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2018-03-28 15:31
dokument Zarządzenie Nr III/500/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na rok 2018. 2018-04-04 15:13
dokument ZARZĄDZENIE NR III/499/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-20 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR III/498/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-20 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR III/497/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasady przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, molestowania, molestowania seksualnego w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-21 12:47
dokument Zarządzenie Nr III/496/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018. 2018-06-06 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR III/495/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-06 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR III/494/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 96, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 18m2. 2018-03-08 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR III/493/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 822/8, obręb 3, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 197m2. 2018-03-08 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR III/492/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 93/4, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 114m2. 2018-03-08 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR III/491/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-01 15:34
dokument ZARZĄDZENIE NR III/490/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownik Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2018-03-01 15:33
dokument ZARZĄDZENIE NR III/489/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędzie miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-02-20 16:41
dokument ZARZĄDZENIE NR III/488/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 2018-02-20 16:37
dokument ZARZĄDZENIE NR III/487/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 lutego 1018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/2 o powierzchni 842m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, 2018-02-21 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR III/486/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 lutego 1018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 218/1 o powierzchni 554m2, położoną w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój 2018-02-21 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR III/484/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań. 2018-02-16 14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR III/483/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 1018 roku w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 81/2 o powierzchni 0,1647 ha, położoną w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój. 2018-02-21 12:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/482/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, powołanej Zarządzeniem Nr III/340/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 3 lutego 2017 roku. 2018-02-21 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR III/481/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 237/2, obręb Rosnowo, gmina Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 0,40 ha. 2018-02-19 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR III/480/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 8, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój. 2018-02-19 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR III/479/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 199/1, obręb 2 oraz część działki nr 8, obręb 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2018-02-19 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR III/478/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 199/1, obręb 2, miasto Trzcińsko-Zdrój. 2018-02-19 14:45
dokument Zarządzenie Nr III/477/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 13 luty 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. 2018-02-21 12:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/476/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz ustalenia regulaminu Komisji. 2018-02-08 14:40
dokument Zarządzenie Nr III/475/2018 Burmistrza Trzcińska-Zdroju z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Jednostek Organizacyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2018 rok. 2018-04-26 14:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/474/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dnia z 01 lutego 2018r. Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-07-10 14:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/473/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Trzcinisku-Zdroju. 2018-02-02 12:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/472/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wyznaczenia pracownika do podpisywania delegacji. 2018-02-02 12:49
dokument Zarządzenie Nr III/471/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. 2018-02-02 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR III/470/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2018/2019. 2018-01-31 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR III/469/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Chełm Górny. 2018-01-29 12:48
dokument Zarządzenie Nr III/468/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzcińsko-Zdrój dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. 2018-02-16 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR III/467/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 16, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój. 2018-01-24 13:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/466/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2018-01-24 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR III/465/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędzie miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2018-01-19 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR III/464/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 2018-01-19 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR III/463/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Klasztorne. 2018-01-19 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR III/462/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 11/29, obręb Chełm Górny, gmina Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 262m2. 2018-01-15 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR III/461/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 112/1, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 47,88m2. 2018-01-17 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR III/460/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 16, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 800m2. 2018-01-15 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR III/459/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2018-01-10 10:39
dokument Zarządzenie Nr III/458/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. spisania dokumentacji na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 2018-01-10 08:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr III/457/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2018. 2018-01-15 14:26
dokument Zarządzenie Nr III/456/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 2018-01-04 11:10