herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR III/462/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 11/29, obręb Chełm Górny, gmina Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 262m2. 2018-01-15 14:19
ZARZĄDZENIE NR III/461/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 112/1, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 47,88m2. 2018-01-17 13:29
ZARZĄDZENIE NR III/460/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, część działki nr 16, obręb 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 800m2. 2018-01-15 13:42
ZARZĄDZENIE NR III/459/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2018-01-10 10:39
Zarządzenie Nr III/458/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. spisania dokumentacji na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 2018-01-10 08:41
ZARZĄDZENIE Nr III/457/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2018. 2018-01-15 14:26
Zarządzenie Nr III/456/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 2018-01-04 11:10