Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XXXVI/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".


U C H W A Ł A NR XXXVI/350 /2017
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 poz.1875) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju,  uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Trzcińska-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2018", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z realizacji ww. Programu, Burmistrz Gminy przedłoży Radzie do dnia 31 maja 2018 roku oraz do rzeczonego dnia zapewni publikację sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińska-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXXVI/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) organ stanowiący gminy określa w drodze uchwały „Program współpracy Gminy Trzcińska-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Głównym celem Programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na terenie miasta. Współpraca opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, równości szans, zrównoważonego rozwoju. Ustawa nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego rocznego programu współpracy. Konsultacje powyższego dokumentu przebiegały zgodnie z Zarządzeniem Nr III/424/2017
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 25 października 2017r. Proponowana uchwała jest dokumentem wyznaczającym politykę Gminy wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 jest zasadne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-12-2017 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2017 09:01