herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

U C H W A Ł A NR XXXVII/360 /2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2018 rok.


U C H W A Ł A NR XXXVII/360 /2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2018 rok.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), oraz § 66 ust. 1 Statutu Gminy(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007r. nr 69, poz. 1101), Trzcińsko-Zdrój, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw socjalnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na rok 2018

Tematyka

Termin

 1. Analiza poziomu bezpieczeństwa w gminie za 2017 rok.

I KWARTAŁ

 1. Informacja dot. funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej oraz kompleksu Orlik w Trzcińsku-Zdroju i Góralicach - komisja wyjściowa

 1. Informacja o funkcjonowaniu świetlic wiejskich

 1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie ustalenia linii współpracy, ustalenia harmonogramu imprez i wzajemnej pomocy

 1. Informacja o stanie przygotowań do organizacji „Dni Trzcińska - Zdroju”

II KWARTAŁ

 1. Projekty organizacyjne placówek oświatowych i przedszkola

 1. Wykorzystanie gminnego zaplecza sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego podczas wakacji.

 1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

 1. Ochrona zabytków na terenie gminy

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2018r w zakresie działalności komisji

III KWARTAŁ

 1. Sprawozdanie z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego (dowozy, wykonane i planowane remonty, doposażenie w sprzęt dydaktyczny)

 1. Informacja dot. planu dożywiania uczniów w gminie

 1. Ochrona zdrowia na terenie Gminy

 1. Informacja z działalności OPS w roku bieżącym i zapotrzebowanie na środki w roku 2019

IV KWARTAŁ

 1. Informacja z działalności TCK i Biblioteki Miejskiej w 2018 roku i zapotrzebowanie na środki w roku 2019 - komisja wyjściowa

 1. Informacja o funkcjonowaniu Przedszkola Miejskiego w 2018 roku i zapotrzebowanie na środki w 2019r.

 1. Informacja o realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i funkcjonowaniu świetlic opiekuńczo - wychowawczych na 2019r.

 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 1. Informacja o projekcie budżetu na rok 2019

 1. Sprawozdanie z pracy komisji

Opiniowanie materiałów sesyjnych

wg potrzeb

Plan pracy komisji jest otwarty i w każdym czasie może zostać rozszerzony o zgłaszane propozycje.

Opracował

Przewodniczący Komisji

Piotr Przytuła

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 13-12-2017 16:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2017 16:10