herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała Nr XXXVII/358/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2027.


Uchwała Nr XXXVII/358/2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Trzcińsko-Zdrój w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Trzcińska-Zdroju do zaciągania zobowiązań

związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Trzcińska-Zdroju do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 13-12-2017 16:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2017 16:08