herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/444/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach.


ZARZĄDZENIE Nr III/444/2017
BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie organizacji i działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach

Na odstawie art. 138 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (T.J. Dz. U. z 2017 r. 1430 ze zm.), § 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850), § 4 pkt 2b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96), a także § 6 pkt 5 i § 7 pkt 4, Zarządzenia Nr 213/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji i działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach zarządzam, co następuje:

§ 1. Na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny tworzy się na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój, system wykrywania i alarmowania (SWA), którego zadaniem jest pozyskiwanie informacji i podejmowanie działań, mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia ludzi, środowiska naturalnego, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej zaistniałej na skutek katastrofy naturalnej, awarii technicznej, działań terrorystycznych a także na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

§ 2. W skład systemu wykrywania i alarmowania wchodzą następujące elementy:

  1. system wczesnego ostrzegania (SWO),

  2. system wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach (SWA),

§ 3. System wczesnego ostrzegania (SWO) organizowany jest i funkcjonuje w ramach struktur gminnego zespołu zarządzania kryzysowego i realizuje zadania w czasie pokoju (na potrzeby zarządzania kryzysowego), ujęte w ramach systemu .

§ 4. System wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach (SWA) tworzy formacja obrony cywilnej ds. wykrywania i alarmowania oraz punkty alarmowania rozmieszczone w sołectwach.

§ 5. W czasie pokoju Burmistrz - Szef obrony cywilnej gminy może zarządzić rozwinięcie SWA w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej lub w celu przeprowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów.

§ 7. Po rozwinięciu sytemu wykrywania i alarmowania (SWA) i osiągnięciu gotowości do działania, system wczesnego ostrzegania (SWO) nadal realizuje wykonanie swoich zadań.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 05-12-2017 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marianna Kozik 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2017 15:32