herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. 2017-10-23 11:39
UCHWAŁA Nr XXXIV/343/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku. 2017-10-23 11:36
UCHWAŁA NR XXXIV/342 /2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. 2017-10-23 11:35
UCHWAŁA NR XXXIV/341/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017 roku w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich. 2017-10-23 09:54
UCHWAŁA NR XXXIV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko-Zdrój do realizacji projektu: Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2017-10-23 09:51
UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m.Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 218/2 o powierzchni 0,0842 ha. 2017-10-23 09:47
UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2017-10-23 09:30
UCHWAŁA NR XXXIV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych. 2017-10-23 09:25
UCHWAŁA NR XXIV /336/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Góralicach. 2017-10-23 09:23
UCHWAŁA NR XXXIV/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gogolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gogolicach. 2017-10-23 09:22
UCHWAŁA NR XXXIV/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej w ośmioletnią Szkołę Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej. 2017-10-23 09:21
UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2017-10-23 09:20