herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/422/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.


ZARZĄDZENIE NR III/422/2017

BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Trzcińsko - Zdrój.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Trzcińsko - Zdrój w dniach 5/6 października 2017 r.
w następującym składzie:

 1. Kozik Marianna - przewodniczący Komisji pracownik Urzędu Gminy w Trzcińsku - Zdroju,

 2. Bugajski Piotr - sekretarz Komisji pracownik Urzędu Gminy w Trzcińsku - Zdroju,

 3. Warężak Józefa - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju,

 4. Wróbel Bartłomiej - członek Komisji z uprawnieniami budowlanymi

§ 2. Celem działania Komisji jest:

 1. Szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach/lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Trzcińsko - Zdrój,

 2. Ocena uszkodzeń budynków spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych - wzór druku stanowi załącznik do Zarządzenia,

 3. Szacowanie wysokości szkód przeprowadza się w oparciu o „zasady udzielania
  ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w Ustawie o pomocy społecznej dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - pismo z dnia 17 sierpnia 2017 r. sygn. DOLiZK-IV-775-10/2017.

§ 3.

 1. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków/lokali mieszkalnych dokonując oględzin w terenie oraz sporządza protokół z dokonanych ustaleń,

 2. Prace Komisji szacującej szkody rozpoczynają się od 17 października 2017 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 17-10-2017 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Osetek 17-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2017 09:48