herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/420/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Trzcińsko-Zdrój oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.


ZARZĄDZENIE Nr III/420/2017

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem

jest Gmina Trzcińsko-Zdrój oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Trzcińsko-Zdrój - tj.:

  1. Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju;

  2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju;

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

  1. Określa się wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr I/525/2010 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(Pieczęć instytucji)

(Pieczęć i podpis Burmistrza)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 17-10-2017 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Osetek 17-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2017 09:37