herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/418/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, część działki nr 95, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 15m2, KW SZ1Y/00021999/8 oraz zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym - garażem, wybudowanym z środków własnych dzierżawcy.

 

ZARZĄDZENIE NR III/418/2017

 

 

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 11 października 2017 roku

 

 

w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama

nieruchomość, na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego

trybu zawarcia umowy

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 446 ze zm.), art. 37 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 7 ust 2 i 3 Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 roku ws określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w tym gdy po umie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3437) zarządzam, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na czas określony 10 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość dotychczas wydzierżawiana, stanowiąca własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków:

  • część działki nr 95, obręb 1, miasto Trzcińsko-Zdrój, o powierzchni 15m2, KW SZ1Y/00021999/8,

  • zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym - garażem, wybudowanym z środków własnych dzierżawcy.

 

§2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w § 1.

 

 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 13-10-2017 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 13-10-2017 11:52