herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie : ''rozbudowy, przebudowy oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działce oznaczonej nr ewid.: 206/2, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój".

 

BGNiOŚ.6733.20.7.2017.AB

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 )

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 09-10-2017 r. została wydana decyzja Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie :

 

„ rozbudowy, przebudowy oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działce oznaczonej nr ewid.: 206/2, obręb Góralice, gm. Trzcińsko-Zdrój ”

 

w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój pok. nr 4 (parter), w godzinach od 8:00 do 14:30.

Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Piotr Bugajski

Kierownik Referatu

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-10-2017 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 09-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 09-10-2017 11:32