herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/413/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28 września 2017 r. na godz. 9:00.


ZARZĄDZENIE NR III/413/2017

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie: odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego
na
dzień 28 września 2017 r. na godz. 9:00 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 446 ze zm.), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Odwołuję pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 28
września 2017 roku na godz. 9:00  na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie 4, miasto Trzcińsko-Zdrój,
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1/9 o pow. 0,4277 ha, objętej księgą
wieczystą SZ1Y/00035604/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Powodem odwołania przetargu jest podanie w ogłoszeniu o przetargu
błędnej informacji dotyczącej ceny wywoławczej oraz kwoty wadium.


§ 2. Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.


§ 3. Z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr III/399/2017
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 04-10-2017 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2017 11:04