Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. 9 Maja 5 o powierzchni 27,05m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 4,74m2 oraz przynależnymi dwoma pomieszczeniami o powierzchni 15,80m2 i 7,44m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku mieszkalnego w wysokości 189/1000 części, położonym w obrębie 4, m. Trzcińsko-Zdrój, działka nr 125 o powierzchni 424,00m2.


Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15,

tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. 9 Maja 5 o powierzchni 27,05m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 4,74m2 oraz przynależnymi dwoma pomieszczeniami o powierzchni 15,80m2 i 7,44m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku mieszkalnego w wysokości 189/1000 części, położonym w obrębie 4, m. Trzcińsko-Zdrój, działka nr 125 o powierzchni 424,00m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00003982/4.

Cena wywoławcza: 22.000,00 zł

/słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100/

Termin przetargu: 9 listopada 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) najpóźniej do dnia 6 listopada 2017 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,

Uwagi:

  1. uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej - poświadczonej notarialnie),

  2. małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą wspólnie udział w przetargu lub poprzez okazanie pisemnego pełnomocnictwa współmałżonka,

  3. w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

  4. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu,

  5. w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

  6. nabywca ponosi koszty sądowe i koszty umowy notarialnej,

  7. nabywca nieruchomości w razie potrzeby dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości,

  8. nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dokona uprzątniecia nabytego lokalu i pomieszczeń przynależnych,

  9. Burmistrz informuje, iż w chwili ogłaszania niniejszego przetargu lokal pozbawiony jest zaopatrzenia w energetykę, wodę i kanalizę. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dokona zawarcia umów zaopatrzenia w prąd, wodę i odprowadzanie ścieków.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148 088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 2 października 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 02-10-2017 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 02-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2017 12:04