herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


UCHWAŁA Nr XXXIII/331/ 2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 września 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 13 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15z późn. zm. )
Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala się, co następuje:

 § 1.  W uchwale Nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 388, z 2013 r. poz. 388 oraz z 2016 r. poz. 2500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały w obwodzie głosowania Nr1 dopisuje się ul. Nad Rurzycą w Trzcińsku-Zdroju.


 § 2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Na ustalenia rady w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

Uzasadnienie:

W związku z utworzeniem nowej ulicy w miejscowości Trzcińsko-Zdrój zasadne jest wpisanie jej w stały obwód głosowania, właściwy dla miasta Trzcińsko-Zdrój. Ulica nad Rurzycą jest nie zamieszkała.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 20-09-2017 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2017 13:21