herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/330/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


UCHWAŁA NR XXXIII/ 330 /2017
RADY MIEJSK
IEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia  28
września 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 421 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)
   Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/211/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2898, z 2014 r. poz. 749 oraz z 2016 r. poz. 3209) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały w okręgu wyborczym Nr 3 dopisuje się ul. Nad Rurzycą

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Na ustalenia rady w sprawie podziału Gminy Trzcińsko-Zdrój na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Uzasadnienie:

W związku z utworzeniem nowej ulicy w miejscowości Trzcińsko-Zdrój zasadne jest wpisanie jej w okręgi wyborcze dla miasta Trzcińsko-Zdrój. Ul. Nad Rurzycą jest ulica nie zamieszkałą. W związku z tym spełniony zostaje Art. 12 § 3. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców.

Gmina Trzcińsko-Zdrój

Liczba mieszkańców 5454, liczba mandatów w gminie - 15

Norma przedstawicielstwa 364

Dopuszczalna liczba mieszkańców w okręgu to min 182- max 546

Nr okręgu

liczba mieszkańców

Ilość mandatów

Norma

3

334

1

0,92

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 20-09-2017 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2017 13:19