herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/410/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 8 września 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej.


ZARZĄDZENIE Nr III/410/2017

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 8 września 2017 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego
i ustalenia
ceny wywoławczej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 28, art. 37 ust. 1, art 38 i art. 67 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 września 2013r.
Nr XXV/283/2013 - zarządzam:

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość: lokal mieszkalny nr 2, składający się z jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 27,05m2 z przynależnym pomieszczeniem pomocniczym (piwnica) o powierzchni 4,74m2 oraz przynależnymi dwoma pomieszczeniami o powierzchni 15,80m2 i 7,44m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku mieszkalnego w wysokości 189/1000 części, położonym w obrębie nr 4, na działce nr 125, m. Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 424,00m? przy ul. 9 Maja 5, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00003982/4.

§2. Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 22.000,00zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 złotych)

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 12-09-2017 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2017 09:59