Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1/9 o powierzchni 0,4277 ha, położonej w obrębie 4, miasto Trzcińsko-Zdrój.


Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15,

tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1/9 o powierzchni 0,4277 ha, położonej w obrębie 4, miasto Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00035604/4, która nie jest obciążona hipoteką.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydana została Decyzja 49/2016 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie hali magazynowo-produkcyjnej, budynku socjalno-biurowego, dwóch wiat z przeznaczeniem na sprzęt rolniczo-budowlany wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Wydana została Decyzja 29/1-GN/2017 o wyłączeniu z produkcji rolniczej powierzchni 0,4277 ha w klasie RIIIa.

Cena wywoławcza netto: 220.000,00 zł netto

/słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 netto/

Termin przetargu: 28 września 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 25 września 2017 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości,

Uwagi:

 1. do ceny działki ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,

 2. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne po okazaniu dowodu tożsamości i prawne z dokumentami poświadczającym tożsamość firmy,

 3. uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej - poświadczonej notarialnie),

 4. małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą wspólnie udział w przetargu lub poprzez okazanie pisemnego pełnomocnictwa współmałżonka,

 5. w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

 6. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

 7. w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

 8. nabywca ponosi koszty sądowe i koszty umowy notarialnej,

 9. nabywca dokona w razie potrzeby na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości,

 10. nieruchomość oddana w dzierżawę,

 11. wydanie nieruchomości nastąpi po upływie okresu 6 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148 088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 24 sierpnia 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 24-08-2017 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 24-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2017 14:55