herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpień 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem MB Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju. 2017-08-23 08:00
Uchwała Nr XXXII/326/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2017-08-23 07:58
Uchwała Nr XXXII/325/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017. 2017-08-23 07:56
UCHWAŁA NR XXXII/324/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1140, o powierzchni 0,17 ha. 2017-08-23 07:55
UCHWAŁA NR XXXII/323/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Dobropole, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 248, o powierzchni 0,05 ha. 2017-08-23 07:53
UCHWAŁA NR XXXII/322/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie Czarnołeka, gmina Trzcińsko-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 954/3, o powierzchni 0,12 ha. 2017-08-23 07:51
Uchwała Nr XXXII/321/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój. 2017-08-23 07:47
UCHWAŁA NR XXXII/320/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2017-08-23 07:46