Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW na nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej


ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Trzcińsku- Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko- Zdrój, pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu. Tel. 091 4148088 wew.31.

Podania należy składać w sekretariacie urzędu lub listownie na wskazany wyżej adres.

Podstawa prawna:
art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t. j. ze zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie;

  2. Rysunek albo mapa określające usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Burmistrza Gminy Trzcińsko- Zdrój zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a)     80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b)     65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c)     50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Komisja wyznaczona przez Burmistrza Gminy Trzcińsko- Zdrój w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1)     nazwy gatunku drzewa;
2)     obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)     posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
b)     nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 
                Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej Burmistrz w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie tego obowiązku, przerywa bieg terminu, na wniesienie sprzeciwu.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo w przypadku, dokumentów wysyłanych za pomocą środków elektronicznych, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Burmistrz może przed upływem terminu, na zgłoszenie sprzeciwu wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.


W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Burmistrz może wnieść sprzeciw w przypadku:
1)     lokalizacji drzewa:

a)      na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b)     na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c)      na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody;

2) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Burmistrz wnosi sprzeciw:
1)     jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
2)     w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia
 
Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej wyrażającej sprzeciw, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia usunięcie drzew lub krzewów.  
 
W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w tym również  rosnących w strefie układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego, organem właściwym jest Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-08-2017 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sara Komarnicka 21-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2017 11:53