herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie: zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia mieszkalne"


BGNiOŚ.6730.16.8.2017.AB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 )

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 10-08-2017 r. została wydana decyzja Burmistrza Gminy o warunków zabudowy w sprawie :

„ zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia mieszkalne ”

w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój pok. nr 4 (parter), w godzinach od 800 do 1430.

Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Piotr Bugajski

Kierownik Referatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Chruścińska 10-08-2017 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 10-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2017 14:48