herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/400/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.


ZARZĄDZENIE NR III/400/2017

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 01 sierpnia 2017r.

w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 i 3 Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Panią Krzysztofę Piątkowską - Referenta ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

§ 2

Koordynator czynności kancelaryjnych odpowiada za sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 04-08-2017 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztofa Piątkowska 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2017 11:23