herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/399/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 1/9 o powierzchni 0,4277 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój.


ZARZĄDZENIE NR III/399/2017

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 1 sierpnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w

drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, 1948, Dz.U. z 2017 r., poz. 730, 935), w związku z art. 28 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 820) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1490) zarządzam:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną nr działki 1/9 o powierzchni 0,4277 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1Y/00035604/4.

§ 2. 1.Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 220.000,00 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 netto)

2. Do ceny działki ustalonej w drodze przetargu doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

§ 3. Ustalić wadium do przetargu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 03-08-2017 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2017 09:02