herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE NR III/397/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie: powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.


ZARZĄDZENIE NR III/397/2017

Burmistrza
Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 27
lipca 2017r.

w sprawie: powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej
do brakowania.

Na podstawie: art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) i § 38 ust. 3 Instrukcji Archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
Nr 14, poz. 67), § 9 Rozporządzenia ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia
20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743 ze zm.), zarządzam:

§ 1

Powołuję komisję do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania
w składzie:

  1. Ryszard Makuchowski - Skarbnik Gminy - przewodniczący komisji

  2. Barbara Lenard - Zastępca Skarbnika - członek komisji

  3. Krzysztofa Piątkowska - Archiwista Zakładowy - członek komisji

§ 2

  1. Zadaniem komisji jest ocena przydatności dokumentacji niearchiwalnej do celów praktycznych, wydzielenie dokumentacji nieprzydatnej i sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

  2. Sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.

  3. Przedłożenie wniosku oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu do Archiwum Państwowego w Szczecinie w celu uzyskania zgody na jej zniszczenie.

  4. Przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 31-07-2017 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztofa Piątkowska 31-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2017 10:50