herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie, przebudowy i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 37 na budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zmianie sposobu użytkowania budynków nr 57, 23, 15, 20, 18, 19, 24, 38, 46, 51, 71 na cele gospodarcze.


BGNiOŚ.6730.13.6.2017.AB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1275 )

podaje się do publicznej wiadomości,

że w dniu 28-07-2017 r. została wydana decyzja Burmistrza Gminy o warunkach zabudowy w sprawie:

„przebudowy i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 37 na budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zmianie sposobu użytkowania budynków nr 57, 23, 15, 20, 18, 19, 24, 38, 46, 51, 71 na cele gospodarcze ”

w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój pok. nr 4 (parter), w godzinach od 8:00 do 14:30.

Od niniejszej decyzji strony postępowania administracyjnego mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Piotr Bugajski

Kierownik Referatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 31-07-2017 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 31-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2017 10:34